Cua Biển

Cua Biển

Cua Biển Cua biển là tên được gọi chung cho tất cả các loài cua sống ở môi trường nước biển, vùng ngập mặn, vùng nước lợ. Ở Việt Nam có 2 loại cua biển đó là cua sen và cua lửa. Thành phần dinh dưỡng có trong cua biển: Cua biển cung cấp thành

Xem Thêm